Scratch – Att programmera med elever i åk 1-3

Posted on

Under våren har jag läst en kurs på Umeå universitet på distans. Den heter Digitalt berättande och kreativt lärande. En mycket bra kurs. Det var i samband med den som jag först kom i kontakt med programmering med hjälp av programmet Scratch. Jag har sedan använt det en hel del med eleverna under våren.

Den sista uppgiften i kursen var att göra ett uppföljningsarbete. Det var inte så svårt att bestämma sig för vad jag ska välja då jag redan arbetar med Scratch med mina elever. 

För den som vill ta del av fördjupningsarbetet där jag har beskrivit hur jag har jobbat samt även kopplat till olika ämnen i Lgr 11 finns det att ladda ner som pdf.

pdf ladda nerKunskapsvägg

Posted on

cropped-130604-21.jpg

Under våren skapade jag en kunskapsvägg utifrån Lgr 11 som jag satte upp i klassrummet. Där sitter alla ämnen uppe: vad vi ska jobba med (centrala innehållet), förmågor och kunskapskrav för de ämnen som har det i åk 3. Eftersom jag i våras hade en åk 1-3 så är det centrala innehållet för åk 1-3. Längst ner sitter förmågorna som grunden till allt. Där finns även den värdegrundande förmågan med. Det är inget vi bedömer utan det finns hela tiden med i vårt tänk och i våra diskussioner i klassen.

När jag skev om detta i Big 5 gruppen på Facebook kom det önskemål att få ta del av dokumentet där alla skyltar till kunskapsväggen fanns. Håller nu på att sortera upp det i flera olika dokument, ett för varje ämne för den som vill ta del av det och använda. 

Om någon vill använda skyltarna med förmågorna så hittar du dem på Skolmagi. De ämnen som inte finns med i detta inlägg kommer att läggas upp vart efter de blir klara.

3a14ed71-1f99-4f6a-b3d7-0542b6905f19

 

9d2a4614-864d-46e1-bb8b-98bd302ff228

 

78cc466a-35c1-43d8-a892-3b1db2d2e721

 

223ec964-4b56-4a41-bc81-5fbe152b8558

 

d9e4ce12-381c-4ef3-af6d-dad0418cd717

 


Sagoprojekt

Posted on

Höstterminen 2011 läste jag svenska på lärarlyftet i Borås. Denna kurs var mycket inriktad på läsförståelse och skrivprocessen. Lgr 11 var ny och det som vi jobbade mycket med när det gäller skrivandet var genrepedagogiken. Jag gjorde då ett arbete runt sagor med min klass. Detta var innan vi hade iPads och endast tillgång till några datorer. 

Vi började med att läsa olika sagor högt i klasserna för att eleverna ska få veta hur en saga kan vara uppbyggd och för att ge dem en förförståelse. De fick lära sig skillnaderna mellan konstsagor och folksagor och även titta närmare på uppbyggnaden, t ex ”Det var en gång”, ”De levde lyckliga i alla sina dagar” och tre- och sjutalen. 

Efter detta så delades klassen in i fem grupper. Dessa grupper var åldersblandade (åk 1-3 och på höstterminen) där det fanns minst en elev som hade kommit lite längre i sin läs- och skrivutveckling. För att det skulle gå lite lättare att komma igång och enas vad man skulle skriva om fick varje grupp dra person-, plats- och problemkort. (Det är färdiga kort som vi har i klassen för att använda i undervisningen.) De fick dra tre personkort, ett platskort och ett problemkort. Utifrån detta skulle de skriva sin saga. Grupperna fick välja om de ville ha folksagans eller konstsagans uppbyggnad. 

När de var klara med sina utkast på datorn gick vi igenom hur man bearbetar texten. Jag hade då skrivit en kort torftig saga om en katt som jag visade på tavlan. Jag frågade om detta var en saga och fick olika svar. Några tyckte att det var en saga medans andra var mer tveksamma. Vi pratade om vad vi kunde göra för att alla skulle tycka att det var en saga. Förslagen som kom då var att vi skulle ändra på texten och skriva mer. Vi hjälptes tillsammans åt att redigera texten direkt på tavlan.

Sedan var det dags för grupperna att sätta sig igen med sina egna sagor för att titta igenom hur de skulle kunna bearbeta sina texter på samma sätt som vi gjort med min saga. De bearbetade sedan sina texter så att de blev färdiga sagor.

Därefter så delade de upp sagan i tre delar, för att de skulle få en del var att illustrera. Detta jobb gjordes på bildlektionerna. Innan de gjorde detta jobb på bilden, hade de jobbat med olika tekniker utifrån illustrationerna ur Tomtar och troll för att få en modell för hur de skulle kunna göra dessa illustrationer. De jobbade även med sagotemat på musiken.

När illustrationerna var färdiga scannade vi in dem för att kunna jobba vidare med sagan i Photo Story. Gruppen gjorde en bild med sagans titel och en med eftertext där det stod vilka som skrivit sagan. Man kan skriva text direkt på sina bilder i Photo Story men det valde vi att inte göra denna gång, utan istället lade vi till berättarröst. Eleverna läste sin del av sagan som de hade illustrerat. I programmet finns en funktion att göra egen musik, vilket vi gjorde för att få spännande musik till start och slutbild

Klicka på bilden för att komma till de färdiga sagorna.

Vi hade en annan uppgift att på en gemensam wikisida i par skapa en sida där vi skulle beskriva två olika exempel på hur vi skulle kunna arbeta med digitala medier på vår skola med fokus på barns språkutveckling. Där kopplade jag och en annan ihop våra båda sagoprojekt som vi gjort med våra klasser.

Vill du läsa min hela fältuppgift även om den har några år på nacken så har du den här.

8