Planering och bedömning i matematik

Posted on

Jag har under flera år använt mig av pedagogiska planeringar bland annat i matematik med mina elever i åk 1-3. För att eleverna ska få öva på att självvärdera sig samt se progression i lärandet har jag som stöd haft matriser med till varje planering. Dessa har varit väldigt konkreta så att eleverna redan från början förstår och kan ta ställning till vad de tycker att de kan.

Istället för att ha en lång planering har jag valt att göra många kortare för att de hela tiden ska kännas aktuella och eleverna har koll på vad som förväntas av dem. Matriserna har vi använt när vi har börjat ett område och när vi slutat. Vi har tittat på dem när vi sätter igång med ett område för att eleverna ska veta vad som de förväntas lära sig. När vi har jobbat klart har eleverna först markerat på sina matriser vad de tycker att de kan och sedan har jag markerat vad jag tycker. Jag har sedan tittat tillsammans med varje elev. Då har vi lagt fokus på det där vi inte har tyckt lika och resonerat om det. 

Eleverna blir väldigt snabbt medvetna om sitt lärande redan i åk 1. Vi har mycket bra diskussioner tillsammans tidigt. Som progression till att använda matriser har nästa steg varit att använda en tom trappa. Jag har då som lärare haft matrisen till hjälp och sedan tagit ett av målen där. Vi har diskuterat var på trappan är det och sedan har eleverna fått bedöma var på trappan de ligger i förhållande till det vi nyss pratat om. Det kan till exempel i åk 2 vara ”Kan hel, halv, kvart i och kvart över på klockan”. Då bedömer eleven vad den kan i förhållande till det. 

Under de senaste åren har vi haft Eldorado från Natur och Kultur som läromedel i matematik. Om du vill ta del av de planeringar jag gjort till detta kan du välja årskurs nedan.

Åk 1 Åk 2 Åk 3


Multiplikation

Posted on

Jag har fått förfrågan av en av mina pedagoger på appar som tränar multiplikation. Det är till elever som ska kunna träna extra både i skolan och hemma, så de ska helst vara gratis. Det ska också gå att använda på iPad/iPhone och Android. Detta är för ren färdighetsträning för att bli säker på tabellerna.

Har försökt att göra en lista på dem jag har hittat. Har du flera tips på appar du gillar tar jag tacksamt emot.

Till iPad/iPhone i

 1. Multiplikation Mästare
 2. Multiplication+
 3. Math Academy Free
 4. Bugsy’s Math Quest
 5. Math Drills+
 6. Times Table
 7. Times Tables Quiz
 8. Multiplication For Kids

 9. Math Exercise Kid
 10. Bolt
 11. MathTappers: Multiples
 12. Math In A Flash (free)
 13. Mad Math Lite
 14. Math Circus
 15. Fast Facts Multiplication
 16. Egberta’s Equations
 17. Bingo–
 18. AppTutor MT – Multiplication Tables
 19. AppTutor LM – Introduction to Long Multiplication
 20. Ace Multiply Matrix HD Free
 21. Aardy’s Multiplication Fun
 22. Times Tables Quiz!
 23. Times table cloud click game
 24. Reverse Multiplication Table
 25. MultiBingo
 26. Min multiplikation

Till Androida

 1. Multiplication Table 
 2. Factor Samurai
 3. Kids Math Spel
 4. Math Balloons. Finns även i Itunes som en lite version samt en betalapp för 7 kr.
 5. Math Bubbles. Finns även i Itunes som en lite version samt en betalapp för 7 kr.
 6. Math Dash
 7. Multiplikation
 8. Multiplication Tutor
 9. Multiplikation Genius
 10. Learning Multiplication
 11. Mathmasia: Multiply and Divide
 12. Multiplication Table
 13. Multiplikation Game!
 14. MULTIPLIKATIONSTABELL

Passar både iPad/iPhone och Androida-i

 1. Math – multiplikationstabellen Free. Finns även på Google Play.
 2. Kids Math Feud 2.0. Finns även på Google Play.
 3. Nomp. Finns även på Google Play.
 4. 10monkeys Multiplication. Finns även på Google Play.
 5. Hoppa pingvin, hoppa. Finns även på Google Play.
 6. Math BINGO. Finns även på Google Play.
 7. Math Heroes 2. Finns även på Google Play men heter där Kids Math Game.

 När det gäller betalappar så kommer här några tipsb

 1. Zcooly Gruvan. Finns även på Google Play. Kostar 22 kr.
 2. Mystery Math Museum Kostar 22 kr.
 3. Multiplications are my Friends Kostar 15 kr.
 4. Match-up Math Kostar 15 kr

Via vanliga webbläsaren på iPad/iPhone och Android

 1. Rymdattack (8:ans tabell)
 2. Elevspel – Multiplikation
 3. Glasskiosken
 4. Multiplication Skydive

 

Vill du träna på datorn så finns det många bra tips på Lätt att lära, Arcademic Builders och School Time Games

Måste speciellt rekommendera Timez attack, som jag tycker är ett väldigt bra spel på datorn.


Elevledda utvecklingssamtal

Posted on

Jag har jobbat med elevledda utvecklingssamtal i åk 1-3 i ca 8 år. Det var något som vi tog ett gemensamt beslut om på min dåvarande skola (tjl därifrån detta läsår). Vi startade första året med åk 3-6 för att sedan övergå att alla elever i åk 1-6 hade sådana samtal. Det var en hit redan första gången vi genomförde det. Innan vi hade samtal fick eleverna skriva utvärderingar i alla ämnen hur de tyckte att det gick för dem i ämnena och vad de behövde utveckla mer. Vi var då också ganska mycket nybörjare på att skriva omdömena i Infomentor och föräldrarna kom definitivt inte in och kunde läsa så vi skrev ut de skriftliga omdömena och klistrade in det under varje ämne.

Under åren har checklistorna som vi använt sett ungefär likadana ut. Vi har reviderat dem inför varje termin efter hur de fungerat. Arbetssättet runt samtalen har förändrats lite under de senaste åren då vi valt att ha samtalen i början av varje termin. För oss har det varit viktigt att ha det i början av terminen så vi fått med elevernas mål i vår planering.

Vilket upplägg vi ska ha framöver när samtalen ska ligga har vi inte gjort riktigt klart med än. I höstas hade vi dem i början av ht som vanligt då inga beslut var tagna. Vi börjar även denna vårtermin med att ha samtal som vi gjort tidigare då vi tycker att det ger så mycket.

Innan samtalet fyller alla elever i en checklista där de svarar på olika frågor. Denna checklista är till som stöd när vi sedan har samtalet. Frågorna handlar både om hur de trivs och om jobbet i skolan. Det kan vara frågor som vad är du bra på, vad behöver du träna mer på och vad har du lärt dig sedan förra samtalet. Innan samtalet får eleverna också fundera ut vad de vill ha för utvecklingsmål. 

Eftersom jag har haft åldersblandade klasser har det gått väldigt bra även om vissa elever inte kunnat läsa och skriva själva. Första gången på höstterminen i åk 1 har jag skrivit åt de elever som inte kunnat själv. På våren har ofta åk 3 fått hjälpa till. De har då också kunna ställa bra frågor till de yngre eleverna eftersom de tränat upp sig under fem terminer som de redan haft denna typ av samtal. 

Efter att checklistan är klar diskuterar jag med varje elev inför samtalet utifrån den. Jag kan då ställa olika frågor och diskutera utifrån det eleven skrivit. Vi tittar vad det står i Lgr 11 att eleverna ska lära sig utifrån syfte, centralt innehåll och kunskapskraven och kollar av med det de tänkt ha som sina utvecklingsmål. Detta har de också kunnat göra själva genom att titta på kunskapsväggen. Efter att jag började arbeta med The Big 5 under förra läsåret så hade eleverna för första gången förra våren med att de skulle ha minst en TB5 förmåga med som utvecklingsmål. Vi kan också titta på de pedagogiska planeringarna som de har i sin Målbok och se om det är något speciellt som vi tillsammans behöver jobba mer med. Detta är mycket värdefull tid med eleverna och värd varenda minut. 

Målboken är en mapp/pärm där eleverna samlar alla sina pedagogiska planeringar. Till de flesta planeringar har jag matriser. Där markerar eleverna vad de tycker att de kan efter avslutat område. När de har fyllt i är det min tur som lärare att markera hur jag tycker. Efter det tar vi en gemensam diskussion speciellt om de bedömningar vi har haft olika åsikter om. Detta börjar jag med direkt när eleverna börjar i åk 1. I målboken har också eleverna sina utvecklingsmål. De samlar också sina förmågetrappor som vi har som veckans förmåga.

Hemma förbereder sig eleven och föräldrarna genom att läsa igenom alla omdömen som ligger på Infomentor. Eftersom samtalet ligger i början av terminen blir det de omdömen som är skrivna i slutet på terminen innan som ligger som grund.

Vid själva samtalet är det eleven som är i centrum och pratar mest. Föräldrarna och jag som lärare ställer frågor om det är saker som vi undrar mer om. Eleven följer checklistan så att det blir som en dagordning. Jag är sekreterare under samtalet och skriver IUP:n direkt på datorn i Infomentor. Detta har varit bra tycker jag för då blir det mer eleven och föräldrarna som får vara i centrum, och jag kommer lite på sidan av. En av de första punkterna på checklistan är att utvärdera förra IUP:n. Vi tittar då igenom och utvärderar och ser om det är något vi behöver ta med på den nya IUP:n. Eleverna har också fått förbereda sig med att plocka fram det de vill visa.

Vi har valt att ha samtal med en elev i taget. Vi har funderat mycket under åren hur vi ska göra med detta. Att ha ett samtal i taget eller flera samtidigt, men har nog hela tiden kommit fram till att det passar oss bäst att ha ett i taget. 

Under terminens gång jobbar vi sedan med målen som eleverna har i sin IUP på olika sätt. Dels så kommer de med i de vanliga planeringarna jag gör men vi har också haft en ”målbokstimme” varje vecka. Då har eleverna möjlighet att välja utifrån sina uppsatta mål och jobba med det. I bland blir det samma mål flera veckor i sträck och vissa tillfällen kan det blir flera mål vid samma tillfälle. Det är viktigt att ha dialog med eleverna under hela terminen om deras lärande och utveckling. För att synliggöra vad de gör på dessa lektioner får de utvärdera dem i form av att skriva vad de har tränat på för mål och hur de har tränat.

Delar några olika checklistor så att ni ser hur jag har gjort. De är väldigt snarlika och är bara några saker som varierar. Klicka på bilderna för att få upp dem i pdf.

1

Untitled 2

Untitled 3

 

 


Förmågeskyltar – The Big 5

Posted on

Under en lång period när man pratat om The Big 5 och förmågorna så har det varit mycket kopplingar till djuren. Även jag tyckte att det var bra för mina yngre elever att koppla förmågorna med djuren för att de skulle få något att hänga upp det på. Dessa skyltar ligger under The Big 5 och förmågorna uppe i menyn. Det har dock varit en del förvirring runt det då flera olika parat ihop förmåga och djur på olika sätt. 

Vi började väldigt snart att lägga till de värdegrundande förmågorna så de finns också med som en förmågeskylt.  Det är inga förmågor som vi bedömer utan de finns hela tiden med i vårt tänk och i våra diskussioner i klassen.

När jag började använda mina förmågeskyltar för över ett år sedan så hade jag faktiskt inte djuren på utan helt andra bilder som jag tyckte kunde passa till. Nu har flera börjat använda materialet till en läsande klass och då blir det ännu fler figurer att hålla reda på så jag har reviderat mina skyltar en gång till. Denna gång var det lätt för det var bara att ta bort bilderna.

För er som vill använda er av skyltarna med andra bilder än djuren eller de helt utan bilder finns de nu så ni kan ladda ner.

Om du vill ladda ner materialet så hittar du det på Skolmagi.

Förmågor bilder

 

Förmågor utan bilder

 


No, teknik och historia för åk 4-6

Posted on

Fyller nu på med några till ämnen till kunskapsväggen för åk 4-6. Det är biologi, fysik, kemi, teknik och historia. De är gjorda efter samma upplägg som tidigare ämnen som jag redan lagt ut.

Du hittar allt tidigare material under rubriken Kunskapsvägg i menyn.

bi fy ke

tek hi