Addition och subtraktion

Posted on

I steg 1 kommer vi att jobba med addition och subtraktion.

Lärandemål

Du ska kunna…

  • Läsa och skriva heltal inom talområdet 0-10000 och känna till siffrornas värde
  • ​Pricka in tal på en tallinje och känna till begreppet avrundning
  • Räkna addition och subtraktion med huvudräkning och uppställning