Klippet

Posted on

Klippet är just nu Josef Sahlins nyaste skrivprojekt.

Det är ett novellprojekt för åk 4-9

Så här skriver Josef på sin sajt.

Klippet är ett läromedel för att utveckla skrivandet och berättandet för elever i årskurs 4-9.

Tanken är att eleverna med materialet ska utmanas att skriva en längre ickekronologisk novell med växlande personer i fokus. Detta kan vara svårt och därför har de här en tydlig struktur där de börjar att skriva linjärt för att sedan klippa och ändra i texten.

Materialets namn Klippet syftar dels på att de klipper och flyttar textblock och dels på att filmer ofta är uppbyggda på detta sätt.

Förutom att skriva så ingår det också i arbetet att ta del av de andra elevernas texter och inspireras av annan litteratur, samt diskutera och tänka kring språkets funktion i olika sammanhang.

Klicka här för att läsa mer om projektet på Josefs sajt

Klicka här för att ladda ned lärarhandledningen


Monstret

Posted on

Josef Sahlin har gjort flera skrivprojekt som han tipsar om på sin sajt.

Monstret är tänkt som ett romanprojekt i åk 3-6.

Bakgrunden till detta projekt är

Vårterminen 2011 konstruerade jag ett romanprojekt med namnet Den magiska dörren. Arbetet blev så lyckat att jag i år ville prova igen. Den magiska dörren är något lättare upplagd så har du yngre elever så rekommenderar jag att ni börjar med den.

Klicka här för att läsa mer om projektet på Josefs sajt

Klicka här för att ladda ned lärarhandledningen

 


Den magiska dörren

Posted on

Under denna termin har vi provat att arbeta med ett skrivprojekt som heter Den magiska dörren. Det är ett romanprojekt inspirerat av Josef Sahlin.

Vi har använt det med alla elever i åk 1-2-3.

Bild2Så här skriver Josef om syftet:

Syftet är i huvudsak att öka och förvalta skriv- och berättarlusten hos eleverna. Jag har försökt väva in passande moment i kapitlen som med arbetets gång kommer att berika elevernas skriftspråk.

Eleverna övar en hel del i att bearbeta sina texter. De ska se till att förutsättningarna som anges finns med samt få hjälp med att utveckla och förädla texten efter förmåga.

Det ingår också i arbetet att ta del av de andras elevernas texter samt inspireras av annan litteratur, samt diskutera och tänka kring språkets funktion i olika sammanhang.

Klicka här för att läsa mer om projektet på Josefs sajt

Klicka här för att ladda ned lärarhandledningen