Google Classroom

Posted on

Jag har haft förmånen att jobba med Google Classroom i kombination med Chromebooks, med elever i snart 5 år och hunnit prova mig fram vilken struktur som fungerar bäst för min undervisning och kan då enklare anpassa det efter den elevgrupp jag har just nu. Jag får ganska ofta frågor både av kollegor i kommunen och via sociala medier hur jag har strukturerat mina klassrum i Google. Därför tänkte jag här göra en kort sammanfattning. 

Under dessa år med Google Classroom har jag jobbat med elever i åk 4-6, men det går ju att ha liknande struktur oavsett ålder. Det jag sett under dessa år, som hjälper mina elever mest är att ha en tydlig struktur och hålla det så rent som möjligt, för att det inte ska vara för rörigt och svårt för eleverna att hitta de uppgifter som de ska jobba med. Jag har därför valt att ha ett klassrum för varje ämne och sedan lagt ämnen därunder. Vi gör nya klassrum varje nytt läsår och arkiverar de som vi inte använder. Det som är bra med arkiverade klassrum är ju att jag ändå kan gå tillbaka och se vad vi gjort tidigare. Jag har också färgkodat klassrummen så att det är samma färger på dem som det är på våra schemabilder. Vi har även ett klassrum som heter klassen som vi använder när vi gör veckans utvärdering, förbereder utvecklingssamtal eller jobbar med lärande/mindset för övrigt.

Vi har valt att även ha flödet så ”rent” som möjligt och att det bara är viktiga länkar som ska synas och inte alla klassuppgifter som vi har publicerat.

 

Om man vill göra den inställningen går man in under kugghjulet uppe till höger. Under ”Allmänt” hittar man den funktionen under klassuppgifter i flödet. Där har vi valt ”Dölj aviseringar”. Nytt sedan några dagar tillbaka är också att man kan koppla ett Meet klassrum till varje Google Classroom. Det gör man genom att aktivera ”Synligt för alla elever” vid Meet. Denna funktion fanns inte innan vi gick på påsklov så vi löste det tidigare genom att lägga en länk högst upp i flödet i klassrummet.

Länken till Meet kommer nu att lägga sig precis under kurskoden och man använder den enkelt genom att bara klicka på den och kommer då till ett vanligt Meet. Denna länk är densamma hela tiden och ändras inte.


Eftersom vi har ett klassrum för varje ämne är det viktigt för oss att tydligt lägga alla uppgifter under olika rubriker/ämnen. Vi numrerar också alla uppgifter för att det ska bli smidigare för eleverna att hitta rätt uppgift, speciellt om de har flera på gång samtidigt. Det går lätt att lägga till ämnen i efterhand eller byta namn på ett ämne om man kommer på att man vill att det ska vara en annan rubrik/ämnen efter ett tag. Om man vill byta namn på ett befintligt ämne går man bara in under de tre prickarna efter namnet på ämnet. Det är även lätt att byta plats på uppgifterna under varje ämnen eller platsen på ämnen genom att dra dem dit man vill ha dem eller gå på de tre prickarna direkt efter ämnets/uppgiftens namn och välja flytta uppåt eller nedåt. Det ämne som är det aktuella lägger vi alltid högst upp. 

 

Att lägga uppgifterna under klassuppgifter och inte bara dela ut dem via flödet gör det ju tydligare och smidigare för både eleverna och oss pedagoger. De hittar enkelt sina uppgifter och vi pedagoger ser ju tydligt hur många som lämnat in, hur många som fått tillbaka sin uppgift och hur många som inte är klara med sin uppgift. Jag kan då även välja att skapa en egen kopia av varje dokument som eleven ska ha utan att behöva göra ett dokument åt varje elev innan.

En annan fördel är också då elever ska skapa ett eget dokument som de ska lämna in att de gör det direkt från Google Classroom så att de inte behöver dela med mig och jag får hela min ”Delas med mig” på Driven full med dokument. (Bild hur det ser ut för eleven)

Jag kan ju även lätt se alla dokument i mappen som tillhör klassrummet på min Drive.

Våra elever är vana att de får tillbaka sina uppgifter med kommentarer i sina egna dokument så att de kan jobba vidare/rätta i sin uppgift och skicka in uppgiften igen. Vill man bara kommentera en elevs jobb utan att lägga kommentarer i dokumentet kan man göra det som en privat kommentar till eleven. Det gör man genom att gå på elevens arbete uppe i menyn, klicka på namnet på eleven till vänster i menyn och sedan kan man skriva en privat kommentar till eleven i rutan längst ner på sidan, under aktuellt jobb.

När vi skapar uppgifter gör vi på lite olika sätt beroende på hur många länkar uppgiften innehåller. Just i dessa tider när vi har många elever som ska jobba hemifrån eller som förra veckan när hela klassen jobbade via distans-/fjärrundervisning så blir det ju många flera länkar än i vanliga fall när vi ser filmer tillsammans i klassrummet och sedan jobbar med en uppgift.

För det mesta lägger vi en instruktion med gör det här i 1, 2 osv. och sedan jobbar eleverna efter det. Vi har avtal med SLI via Av-Media så alla våra elever har egna konton så att de kan logga in och se på de strömmande filmer som vi ser i klassrummet, även i efterhand. Det kan ju vara om de varit borta eller att de har glömt och behöver repetera.

Eftersom vi vissa lektioner använder många korta filmer, bland annat från Inläsningstjänst Begreppa, men också korta utbildningsklipp på SLI, så har vi då valt att lägga länkarna direkt i instruktionen så att de tar dem i den ordning vi vill att de ska titta på filmerna. Det blir då lätt att hitta dokumentet som eleverna ska jobba med. Att kunna länka till den litteratur vi använder är också toppen. Vill man på ett smidigt sätt dela en länk till en specifik uppgift så klickar man på de tre prickarna till höger om uppgiftens namn och väljer ”Kopiera länken”.

Detta var en kort sammanfattning hur jag strukturerar Google Classroom för mina elever. Har du några frågor får du gärna höra av dig.
Facebookgrupper

Posted on

20130901-114334.jpg

Jag har uppdaterat denna lista med olika Facebookgrupper som har kopplingar till skolan och hoppas att jag fått med en hel del som saknades på den förra listan. Har jag missat någon som du tycker ska vara med, hör av dig!

Denna grupp tipsar om andra sidor och grupper på Facebook.
Skolgruppen för skolgrupper

 

Android/Appar/iPads

Android surfplattor i skola och förskola

iPad Sverige

iPads i skola och förskola

iPads och en-till-en för år 6-9

Skolappar.nu – Forum för utvecklare och pedagoger

Bedömning, förmågor, centralt innehåll och utvecklingssamtal

Att levandegöra kapitel 1&2 i Lgr 11

Bedömning för lärande

Centralt Innehåll utifrån Lgr11

Digitala Skollyftet Formativ Bedömning

Elevledda utvecklingssamtal

Formativ bedömning Förskoleklass-år3

Formativ bedömning i praktiken

LPPn och matriser för åk 4-6

The Big 5

Blandat

Bilder i undervisningen

Flippa klassrummet

Fröken Sophias undervisningstips!

Förstelärare – en nätverksplats

Förstelärare – Öppen kanal

Förändra Skolsverige

Geocaching with children

Gratis Montessorimaterial

Grej Of The Day

Helen Timperley i svensk skola

Idrottslärare

Inga läromedel – Tips och idéer åk 1-6

Klassrummet och övrig skolmiljö

Lekplatsfysik

Länkar och appar för föräldrar och pedagoger

Lärande för lärare – Kompetensutveckling & kollegialt lärande

Lärarjobb finnes + andra skoljobb

Lärarnätverket

Lärarstudenter (och nya lärare)

Nordisk Skolesamarbejde

Nya Förändra Skolsverige

Omdefinierat lärande

Pedagog i förskoleklass

Pedagoger delar med sig

Pedagogikakuten

Pedagogsajter Sverige

Pinterest -Idébank för lärare

Rastaktivisterna! -rasten som aldrig tar slut

Skollyftet

Skolutveckling och lärande för framtiden

Sociala medier i skolan

Utmanande undervisning

Vi som vet hur man driver framtidens skola

Årskurs 1-3 Tips och ideer

Årskurs 4-6 Tips & idéer!

Bloggar

Bloggsvenska

MLabs (För de som har Moobisblogg)

Webbstjärnans grupp

WordPress i skolan (för de som har WordPressblogg)

Engelska

Digitala verktyg i engelskundervisning

Engelska F-3

Engelska i åk 4-6

Engelska i åk 6-9

Engelska åk 1-3

IKT

Chromebook i skolan

Digitalisering i förskolan: Makerkultur, programmering, MIK och processer

G Suite Sverige

G Suite For Education Sverige

Google Apps Sverige

IKT: Digital Media, Förskolan & iPad (Framtidens Förskola)

IKT – Möjligheter och utmaningar

IKT-pedagoger

IKT-pedagogik och skolutveckling

IKT-verktyg

Kahoot Sverige

Minecraft Education i Norrtälje

Mål & IT-strategier i skolan

Nutidsfrågor med Kahoot

Nätsmarta Elever

Office365 i skolan

Programmering for kids

Programmering i en kreativ förskola

Scriptarna

Skype i klassrummet

Spelifiera lärande

Teacherhack

Undervisa med Wikipedia

Matematik

Favorit Matematik tips och ideer

Förskolans matematik

Kreativ och formativ matematik år 4-6

Ma  Åk 1-3 Mattedetektiverna tips och idéer

MA åk 4-6

Matematik F-3

Matematik F-9

Matematikundervisning

Mattelådan – läxtips för lärare

Sveriges MatematikLärarförening

Verklighetsanknuten matematik

NO

Biologilärarna

Kemilärarna

NO i grundskolan

NO på sprint

NTA (Natur och teknik för alla) i Sverige

Spec.

AKK gruppen

Autismspektrum skola

Appar för autism på svenska

Appar för särskolan

Dyslexiförbundet

Forum Specialpedagogik

Inläsningstjänst AB

Pedagogiska tips – elever med AST

Skola – npf

Skoldatatek

Smartboard-tips för särskolan

Språkstörning – tala, lyssna, förstå

Svenska, SVA, nyanlända

ABC-klubben

Att skriva sig till läsning

ASL Läsåret 13/14

Digitala verktyg i svenskundervisning

En läsande klass

Flippad sfi

Fånga förmågan

Förstelärare samarbetar kring läsutveckling

Klara svenskan

Litteracitetsutveckling inom sfi och sva

Livet i Bokstavslandet

Läsning med äldre elever

Läsundervisning på vetenskaplig grund: lärare delar och lär

Modersmål i Sverige

Nya språket lyfter

Skolutveckling Nyanlända – Småkommuner

Språkintroduktion

Språklärare delar med sig

Språklärarnas riksförbund

Stärk språket stärk lärandet

Svenska som andraspråk

Svenska åk 1-3

Svenska åk 4-6

Svensklärarna

Undervisa nyanlända

Webbaserad sfi

SO

Digital Samhällskunskap

Nätverk för Geografilärare

Nätverk för historielärare

SO/SH lärare

SO i åk 4-6

SO lärare på fb

SO år 1-3

Finns också ett flertal sidor. Här kommer några:

Appar/iPads

Appfredag-gratis appar (oftast på fredagar)

PappasAppar.se

Skolappar.nu

Blandat

Kollegialt lärande på FB – NTI | ITG

Kvalitet och Utveckling i Svedala – Utbildning

Länkskafferiet

Malin Frykman

Pedagog Malmö

Pedagog Stockholm

Pedagogiska magasinet

Pedagogiskt Centrum

Prestationsprinsen

Skolbanken – Inspiration och utveckling från hela landet

Skollyftet

SKOLMINISTERIET

Skolporten

Skolverket

Skolvåren

Skolvärlden

TED

The Flipped Classroom

Tänk om

Bloggar

MLABS (för er som har moobis blogg)

Webbstjärnan

IKT

Digitalisering i skolan

Digitalt lärande i Norrtälje kommun

IKT-verktyg och IKT-Pedagogik

IT-mamman

SETTdagarna

Skolväskan

Språk & IKT

Teacherhack

Webbstjärnan

Matte

Mattecentrum

Svärds matte

NO/Teknik

Johans Experiment

Tech Tank

Pod

10minuter.se

Skolsnack

Tänktanken

Språk/SO

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Språktidningen

Svenska som andraspråk

Tidningen Alfa