Förmågeskyltar – The Big 5

Posted on

Under en lång period när man pratat om The Big 5 och förmågorna så har det varit mycket kopplingar till djuren. Även jag tyckte att det var bra för mina yngre elever att koppla förmågorna med djuren för att de skulle få något att hänga upp det på. Dessa skyltar ligger under The Big 5 och förmågorna uppe i menyn. Det har dock varit en del förvirring runt det då flera olika parat ihop förmåga och djur på olika sätt. 

Vi började väldigt snart att lägga till de värdegrundande förmågorna så de finns också med som en förmågeskylt.  Det är inga förmågor som vi bedömer utan de finns hela tiden med i vårt tänk och i våra diskussioner i klassen.

När jag började använda mina förmågeskyltar för över ett år sedan så hade jag faktiskt inte djuren på utan helt andra bilder som jag tyckte kunde passa till. Nu har flera börjat använda materialet till en läsande klass och då blir det ännu fler figurer att hålla reda på så jag har reviderat mina skyltar en gång till. Denna gång var det lätt för det var bara att ta bort bilderna.

För er som vill använda er av skyltarna med andra bilder än djuren eller de helt utan bilder finns de nu så ni kan ladda ner.

Förmågor bilder

pdf ladda ner

Förmågor utan bilder

pdf ladda ner
Förmågorna

Posted on

För att det ska vara lite lättare för eleverna att förstå vad de olika förmågorna handlar om, använder vi oss av dessa skyltar. Idén till dessa är hämtade av delat material i Facebookgruppen The Big 5, och ursprungligen gjort av Fröken Ann. Här är de olika förmågorna uppdelade lite mera. I lilla rutan står orden som finns i läroplanen.

 

analys 130413

 

begrepp 130413

 

kommunikativ 130413

 

metakognitiv 130413

 

Procedur 130413

De här 5 ingår i vad vi brukar kalla ”The Big 5″

I min klass jobbar vi jobbar också med de värdegrundande förmågorna. Det är inga förmågor som vi bedömer utan de finns hela tiden med i vårt tänk och i våra diskussioner i klassen.

värdegrund 130413

pdf ladda ner


The Big 5

Posted on

Vår läroplan Lgr 11 är indelad i olika delar. De första två kapitlen innehåller vad skolan ska jobba med i stort (värdegrund, övergripande mål och riktlinjer).

Sedan kommer kursplaner för alla skolans ämnen.  Även kursplanen är indelad i olika delar. Det är syfte, centralt innehåll och kunskapskrav.

I syftestexten står det bland annat om olika förmågor som eleven ska ges möjlighet att utveckla.

I november 2011 publicerade Pedagogiska magasinet en artikel av Göran Svanelid där  han skrev om att han tyckte att man ska fokusera på de på de fem förmågor som är allra vanligast i grundskolans läroplan. Dessa kallas av många för ”The Big 5″, precis som de 5 stora vilda djuren som jagas på Afrikas savanner. Dessa förmågor finns i skolans alla ämnen och årskurser.

Vi som lärare ska också jobba med att fokusera ännu mer på dessa förmågor när vi gör våra bedömningar.

De fem förmågorna är:

  • Analysförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Begreppslig förmåga
  • Förmågan att hantera information (Procedurförmåga)
  • Metakognitiv förmåga

Under vårterminen 2013 har jag  börjat att jobba ännu mer med dessa förmågor i min klass (åk 1-2-3) på olika sätt för att alla elever ska förstå vad det handlar om. Vi har pratat om dem tillsammans och barnen har kommit fram till att man behöver använda förmågorna i det mesta man gör, både i skolan och på fritiden. Någon elev uttryckte det att ”vi behöver kunna det för hela livet”.

Det första vi har gjort är att alla barn har valt ut olika förmågor som de ska ha som utvecklingsmål för vårterminen i sin IUP. Vi har också börjat med att varje vecka ha något som kallas ”Veckans förmåga”. Vi har en förmåga som vi jobbar med och tar upp lite extra för att vi ska bli säkra på vad den står för.

affisch a3