The Big 5

Posted on

Vår läroplan Lgr 11 är indelad i olika delar. De första två kapitlen innehåller vad skolan ska jobba med i stort (värdegrund, övergripande mål och riktlinjer).

Sedan kommer kursplaner för alla skolans ämnen.  Även kursplanen är indelad i olika delar. Det är syfte, centralt innehåll och kunskapskrav.

I syftestexten står det bland annat om olika förmågor som eleven ska ges möjlighet att utveckla.

I november 2011 publicerade Pedagogiska magasinet en artikel av Göran Svanelid där  han skrev om att han tyckte att man ska fokusera på de på de fem förmågor som är allra vanligast i grundskolans läroplan. Dessa kallas av många för ”The Big 5″, precis som de 5 stora vilda djuren som jagas på Afrikas savanner. Dessa förmågor finns i skolans alla ämnen och årskurser.

Vi som lärare ska också jobba med att fokusera ännu mer på dessa förmågor när vi gör våra bedömningar.

De fem förmågorna är:

  • Analysförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Begreppslig förmåga
  • Förmågan att hantera information (Procedurförmåga)
  • Metakognitiv förmåga

Under vårterminen 2013 har jag  börjat att jobba ännu mer med dessa förmågor i min klass (åk 1-2-3) på olika sätt för att alla elever ska förstå vad det handlar om. Vi har pratat om dem tillsammans och barnen har kommit fram till att man behöver använda förmågorna i det mesta man gör, både i skolan och på fritiden. Någon elev uttryckte det att ”vi behöver kunna det för hela livet”.

Det första vi har gjort är att alla barn har valt ut olika förmågor som de ska ha som utvecklingsmål för vårterminen i sin IUP. Vi har också börjat med att varje vecka ha något som kallas ”Veckans förmåga”. Vi har en förmåga som vi jobbar med och tar upp lite extra för att vi ska bli säkra på vad den står för.

affisch a3