Uppdatering av kunskapsväggen för åk 1-3 Lgr 11

Posted on

När jag gjorde kunskapsväggen tidigare hade jag inte Svenska som andraspråk och Modersmål med. Det har efterfrågats av flera men tiden har inte räckt till förrän nu. 

Då jag använt Infomentors magasin Heja för kunskapskraven i svenska, matematik, no och so tidigare har jag gjort det även nu till Svenska som andra språk för att det skulle bli lika. Jag använde dem för  att mina elever som var yngre skulle ha lättare att förstå vad kunskapskraven innebär. I vissa fall har jag gjort någon justering i dem då jag tycker att det fattas något när jag jämfört med det Skolverket har skrivit.

Allt som har med kunskapsväggen att göra ligger under fliken Kunskapsvägg i menyn.

modersmål

SVA

Det har också efterfrågats för åk 4-6 och jag vet att andra har gjort den redan, men jag har den på gång i samma mallar som denna om man vill att allt ska se likadant ut. Den kommer antagligen att komma i olika omgångar med det första under veckan.


Kunskapsvägg sv, ma och eng Lgr 11

Posted on

Nu är hela kunskapsväggen för åk 1-3 klar. Här kommer de tre ämnen som inte varit med tidigare. I svenskan och matten finns kunskapskraven för åk 3 med. Precis som för no och so är de skapade utifrån Infomentors magasin Heja där kunskapskraven är omskrivna med lättare ord. Jag använder dem så att mina elever som är yngre ska ha lättare att förstå vad kunskapskraven innebär. I vissa fall har jag gjort någon justering i dem då jag tycker att det fattas något när jag jämfört med det Skolverket har skrivit.

Allt som har med kunskapsväggen att göra ligger under fliken Kunskapsvägg i menyn.

Vem vet, det kanske dyker upp en fortsättning för åk 4-6 framöver.

Det stämmer inte helt med fotona här och det som är i pdf. Fotona är från den första varianten jag gjorde. Har omarbetat några ämnen lite.

eng

 

ma

 

sv

 


Kunskapsvägg No och So Lgr 11

Posted on

Här kommer de samhällsorienterande och naturorienterade ämnena till kunskapsväggen. Även i dessa är de centrala innehållet för åk 1-3. I båda ämnena finns också kunskapskrav för åk 3 med. Dessa är skapade utifrån Infomentors magasin Heja där kunskapskraven är omskrivna med lättare ord. Jag använder dem så att mina elever som är yngre ska ha lättare att förstå vad kunskapskraven innebär. I vissa fall har jag gjort någon justering i dem då jag tycker att det fattas något utifrån det som Skolverket har skrivit.

Om du vill se tidigare inlägg med ämnen hittar du dem här.

so

 

no

 


Kunskapsvägg

Posted on

cropped-130604-21.jpg

Under våren skapade jag en kunskapsvägg utifrån Lgr 11 som jag satte upp i klassrummet. Där sitter alla ämnen uppe: vad vi ska jobba med (centrala innehållet), förmågor och kunskapskrav för de ämnen som har det i åk 3. Eftersom jag i våras hade en åk 1-3 så är det centrala innehållet för åk 1-3. Längst ner sitter förmågorna som grunden till allt. Där finns även den värdegrundande förmågan med. Det är inget vi bedömer utan det finns hela tiden med i vårt tänk och i våra diskussioner i klassen.

När jag skev om detta i Big 5 gruppen på Facebook kom det önskemål att få ta del av dokumentet där alla skyltar till kunskapsväggen fanns. Håller nu på att sortera upp det i flera olika dokument, ett för varje ämne för den som vill ta del av det och använda. 

Om någon vill använda skyltarna med förmågorna så hittar du dem på Skolmagi. De ämnen som inte finns med i detta inlägg kommer att läggas upp vart efter de blir klara.

3a14ed71-1f99-4f6a-b3d7-0542b6905f19

 

9d2a4614-864d-46e1-bb8b-98bd302ff228

 

78cc466a-35c1-43d8-a892-3b1db2d2e721

 

223ec964-4b56-4a41-bc81-5fbe152b8558

 

d9e4ce12-381c-4ef3-af6d-dad0418cd717