Lärande i en digital lärmiljö

Posted on

Idag har jag haft förmånen att vara i grannkommunen Gagnef och förläsa hela eftermiddagen om hur jag integrerar IKT i undervisningen, om vad som är nytt i den reviderade versionen i Lgr 11 och programmering. Eftersom eleverna där har iPads är tipsen fokus på verktyg/appar som passar på dem. Här är den presentation jag använde. Apparna/webbverktygen är klickbara och länkade vidare för mer information.


Digitala verktyg i en digital lärandemiljö

Posted on

För några veckor sedan var jag på konferensen Lågstadieläraren 2017 och berättade om hur man kan jobba med digitala verktyg i de yngre åldrarna. Det skulle vara framförallt vara kopplat till användandet av iPads i undervisningen. Här är den presentation som jag hade vid föreläsningen.

Ikonerna till apparna är länkade vidare för mer information.


Sagoprojekt

Posted on

Höstterminen 2011 läste jag svenska på lärarlyftet i Borås. Denna kurs var mycket inriktad på läsförståelse och skrivprocessen. Lgr 11 var ny och det som vi jobbade mycket med när det gäller skrivandet var genrepedagogiken. Jag gjorde då ett arbete runt sagor med min klass. Detta var innan vi hade iPads och endast tillgång till några datorer. 

Vi började med att läsa olika sagor högt i klasserna för att eleverna ska få veta hur en saga kan vara uppbyggd och för att ge dem en förförståelse. De fick lära sig skillnaderna mellan konstsagor och folksagor och även titta närmare på uppbyggnaden, t ex ”Det var en gång”, ”De levde lyckliga i alla sina dagar” och tre- och sjutalen. 

Efter detta så delades klassen in i fem grupper. Dessa grupper var åldersblandade (åk 1-3 och på höstterminen) där det fanns minst en elev som hade kommit lite längre i sin läs- och skrivutveckling. För att det skulle gå lite lättare att komma igång och enas vad man skulle skriva om fick varje grupp dra person-, plats- och problemkort. (Det är färdiga kort som vi har i klassen för att använda i undervisningen.) De fick dra tre personkort, ett platskort och ett problemkort. Utifrån detta skulle de skriva sin saga. Grupperna fick välja om de ville ha folksagans eller konstsagans uppbyggnad. 

När de var klara med sina utkast på datorn gick vi igenom hur man bearbetar texten. Jag hade då skrivit en kort torftig saga om en katt som jag visade på tavlan. Jag frågade om detta var en saga och fick olika svar. Några tyckte att det var en saga medans andra var mer tveksamma. Vi pratade om vad vi kunde göra för att alla skulle tycka att det var en saga. Förslagen som kom då var att vi skulle ändra på texten och skriva mer. Vi hjälptes tillsammans åt att redigera texten direkt på tavlan.

Sedan var det dags för grupperna att sätta sig igen med sina egna sagor för att titta igenom hur de skulle kunna bearbeta sina texter på samma sätt som vi gjort med min saga. De bearbetade sedan sina texter så att de blev färdiga sagor.

Därefter så delade de upp sagan i tre delar, för att de skulle få en del var att illustrera. Detta jobb gjordes på bildlektionerna. Innan de gjorde detta jobb på bilden, hade de jobbat med olika tekniker utifrån illustrationerna ur Tomtar och troll för att få en modell för hur de skulle kunna göra dessa illustrationer. De jobbade även med sagotemat på musiken.

När illustrationerna var färdiga scannade vi in dem för att kunna jobba vidare med sagan i Photo Story. Gruppen gjorde en bild med sagans titel och en med eftertext där det stod vilka som skrivit sagan. Man kan skriva text direkt på sina bilder i Photo Story men det valde vi att inte göra denna gång, utan istället lade vi till berättarröst. Eleverna läste sin del av sagan som de hade illustrerat. I programmet finns en funktion att göra egen musik, vilket vi gjorde för att få spännande musik till start och slutbild

Klicka på bilden för att komma till de färdiga sagorna.

Vi hade en annan uppgift att på en gemensam wikisida i par skapa en sida där vi skulle beskriva två olika exempel på hur vi skulle kunna arbeta med digitala medier på vår skola med fokus på barns språkutveckling. Där kopplade jag och en annan ihop våra båda sagoprojekt som vi gjort med våra klasser.

Vill du läsa min hela fältuppgift även om den har några år på nacken så har du den här.

8


Klippet

Posted on

Klippet är just nu Josef Sahlins nyaste skrivprojekt.

Det är ett novellprojekt för åk 4-9

Så här skriver Josef på sin sajt.

Klippet är ett läromedel för att utveckla skrivandet och berättandet för elever i årskurs 4-9.

Tanken är att eleverna med materialet ska utmanas att skriva en längre ickekronologisk novell med växlande personer i fokus. Detta kan vara svårt och därför har de här en tydlig struktur där de börjar att skriva linjärt för att sedan klippa och ändra i texten.

Materialets namn Klippet syftar dels på att de klipper och flyttar textblock och dels på att filmer ofta är uppbyggda på detta sätt.

Förutom att skriva så ingår det också i arbetet att ta del av de andra elevernas texter och inspireras av annan litteratur, samt diskutera och tänka kring språkets funktion i olika sammanhang.

Klicka här för att läsa mer om projektet på Josefs sajt

Klicka här för att ladda ned lärarhandledningen


Monstret

Posted on

Josef Sahlin har gjort flera skrivprojekt som han tipsar om på sin sajt.

Monstret är tänkt som ett romanprojekt i åk 3-6.

Bakgrunden till detta projekt är

Vårterminen 2011 konstruerade jag ett romanprojekt med namnet Den magiska dörren. Arbetet blev så lyckat att jag i år ville prova igen. Den magiska dörren är något lättare upplagd så har du yngre elever så rekommenderar jag att ni börjar med den.

Klicka här för att läsa mer om projektet på Josefs sajt

Klicka här för att ladda ned lärarhandledningen