Höstens elevaktiva utvecklingssamtal

Posted on

I torsdags började vi höstterminen och redan på måndag är de första utvecklingssamtalen. Vi väljer denna termin att pröva att ha ett annat upplägg än tidigare för våra samtal. Tidigare har vi gått minst en vecka och haft samtalen utspridda under alla dagar den veckan. Denna termin kommer vi ha samtalen under två heldagar. Då har vi mentorer blivit frilagda för att kunna ha samtal under hela dagarna och andra pedagoger har våra klasser. Första veckan har vi mycket värdegrundsarbete både klassvis och i faddergrupper så det kommer att vara en del sådant arbete för klasserna.

Tidigare har jag alltid sagt att vi har haft elevledda samtal men nu väljer nu att kalla samtalen elevaktiva och det är ju egentligen det de varit hela tiden. Jag som lärare är ju den som är ansvarig och leder men eleverna är de som ”håller” i samtalen. Det har jag alltid varit även om jag kallat samtalen för elevledda. Att jag väljer att kalla dem elevaktiva är för att jag tycker att det stämmer bättre som det är nu. På samtalen är det eleverna som har presenterat hur de tycker och tänker runt en rad punkter och jag och deras vårdnadshavare ställer frågor om det vi undrar över. Eftersom det är eleverna som är de som pratar mest så är jag sekreterare och skriver in deras IUP i Infomentor under samtalet.

Jag har under de senaste 11 åren haft elevaktiva/elevledda utvecklingssamtal redan från åk 1. Vi har då haft ca en vecka i tid att förbereda samtalen på och den tiden fanns inte denna gång så jag har därför funderat hur ska vi lösa det då jag vill att eleverna ändå ska kunna vara lika förberedda som tidigare. Vi hade hela fredagen för att kunna förbereda oss på så det blev ändå ganska bra med tid.

Tidigare har eleverna skrivit i en checklista innan samtalet som de fått ha som dagordning vid samtalet och förra läsåret gjorde de även en stege. På den stegen satt de ämnena så långt upp på stegen som de tycker att de har kommit. Detta moment vill jag också ha med men det har tagit ganska lång tid att rita denna stege och satt ut ämneslappar. Om ni vill läsa mer hur jag gjort tidigare finns alla inlägg här.

Jag har i år åk 5-6 där åk 5 är ”nya” elever i klassen. Eftersom vi har G Suite och mina elever i åk 6 är mycket vana att jobba i Google Classroom valde jag nu att göra en Google Presentation. Där gjorde jag en färdig mall som eleverna fick skriva i utifrån de punkter som jag ville ha med från tidigare checklistor. Jag delade den presentationen så att eleverna fick varsin kopia i Google Classroom. De fick även lägga ämnena på en stege hur de tycker att det går.

 

Eftersom flera elever tycker att det är lättare att skriva digitalt så hann vi nu även att de tränade genom att hålla sitt samtal för en kompis fast vi bara hade fredagen på oss. Alla elever som ska ha sina samtal på måndag känner sig redo att visa sin presentation och kunna berätta för sina föräldrar.

Om du klickar här kommer du till presentationen. Nu är den skrivskyddad så vill du använda den och skriva så går du på Arkiv – ladda ner som och väljer till exempel PowerPoint. Då får du en egen kopia som du kan redigera i. Vill man använda den direkt på Google Drive så är det enklaste sättet att man väljer – lägg till på min enhet. När man har fått den på sin enhet kan man bara högerklicka på filen och välja kopiera så får man sitt eget dokument.


Elevaktiva utvecklingssamtal

Posted on

Jag har i många år haft elevledda utvecklingssamtal redan från åk 1. Jag har sett stora vinster med att eleverna själva är mycket mer medvetna om sitt lärande men också att de tränat på att berätta om hur de själva tycker och tänker inför andra. De har då innan förberett sig i skolan genom att fylla i en ”checklista”. Om hur jag jobbat tidigare kan du läsa här

Hälften av de elever jag har denna höst i åk 5-6 hade jag även i åk 1-2. Jag har sedan arbetat på andra skolor i tre år. När de gick i åk 1-2 höll de i sina egna samtal utifrån checklistor av den typ som ligger i det inlägg jag skrivit tidigare och länkade till nyss. Jag funderade över sommaren hur jag skulle kunna ta utvecklingssamtalen till en ny nivå för dessa elever då de nu är mycket äldre. 

Jag väljer nu att kalla samtalen elevaktiva och det är ju egentligen det de varit hela tiden. En del menar på att det är jag som lärare som är ledare och självklart är det jag som är ansvarig. Det har jag alltid varit även om jag kallat samtalen för elevledda. Att jag väljer att kalla dem elevaktiva är för att jag tycker att det stämmer bättre som det är nu. På samtalen som vi precis avslutat är det eleverna som har presenterat hur de tycker och tänker runt en rad punkter och jag och deras vårdnadshavare har ställt frågor om det vi undrat. Eftersom det är eleverna som är de som pratar mest så är jag sekreterare och skriver in deras IUP i Infomentor under samtalet.

Inför dessa samtal hade eleverna gjort en egen film där de fotat från några skoldagar samt att de hade i uppgift att berätta om lite olika saker. De har sedan gjort filmer i iMovie där de pratat in till sina bilder. Det har varit väldigt varierade vad eleverna valt att fota från dessa dagar.

Här är några av de bilder som varit med i elevernas filmer.

Det alla skulle ha med var att de allra först skulle ha med en bild på sig själva och att det även fanns med en bild på deras stege de har gjort. 

I skolan har vi förberett samtalen genom att eleverna gjort filmerna, de har skrivit om ämnena och lite olika saker samt gjort en stege.

Innan de gjorde filmerna och hade samtalen har de förberett sig genom att fylla i detta dokument.

bild11bild10

pdf ladda ner

Eleverna har också förberett sig genom att göra en stege. De skulle göra sin stege efter följande:

Tänk att du ska klättra uppför en stege.

Rita en stege och färglägg det.

Hur långt upp på stegen tycker du att du har kommit i de olika ämnena (ma, sv, no/tk, so, eng, mu, bild, slöjd, idh). Gör lappar och klistra fast på din stege.

Skriv svar på följande på baksidan av din stege.

Titta på de ämnen du har satt längst ner av dina ämnen. Vad behöver du tänka på eller göra för att komma högre i dessa ämnen? Vad behöver du ha hjälp med? 

stege

 

Alla ska innan vårens utvecklingssamtal få göra en ny stege så att vi då kan jämföra den som är gjord nu mot den som de gör då för att se vilka likheter och skillnader man kan se.

Eleverna har vid samtalen haft en dagordning som de har berättat utifrån.Elevledda utvecklingssamtal

Posted on

Jag har jobbat med elevledda utvecklingssamtal i åk 1-3 i ca 8 år. Det var något som vi tog ett gemensamt beslut om på min dåvarande skola (tjl därifrån detta läsår). Vi startade första året med åk 3-6 för att sedan övergå att alla elever i åk 1-6 hade sådana samtal. Det var en hit redan första gången vi genomförde det. Innan vi hade samtal fick eleverna skriva utvärderingar i alla ämnen hur de tyckte att det gick för dem i ämnena och vad de behövde utveckla mer. Vi var då också ganska mycket nybörjare på att skriva omdömena i Infomentor och föräldrarna kom definitivt inte in och kunde läsa så vi skrev ut de skriftliga omdömena och klistrade in det under varje ämne.

Under åren har checklistorna som vi använt sett ungefär likadana ut. Vi har reviderat dem inför varje termin efter hur de fungerat. Arbetssättet runt samtalen har förändrats lite under de senaste åren då vi valt att ha samtalen i början av varje termin. För oss har det varit viktigt att ha det i början av terminen så vi fått med elevernas mål i vår planering.

Vilket upplägg vi ska ha framöver när samtalen ska ligga har vi inte gjort riktigt klart med än. I höstas hade vi dem i början av ht som vanligt då inga beslut var tagna. Vi börjar även denna vårtermin med att ha samtal som vi gjort tidigare då vi tycker att det ger så mycket.

Innan samtalet fyller alla elever i en checklista där de svarar på olika frågor. Denna checklista är till som stöd när vi sedan har samtalet. Frågorna handlar både om hur de trivs och om jobbet i skolan. Det kan vara frågor som vad är du bra på, vad behöver du träna mer på och vad har du lärt dig sedan förra samtalet. Innan samtalet får eleverna också fundera ut vad de vill ha för utvecklingsmål. 

Eftersom jag har haft åldersblandade klasser har det gått väldigt bra även om vissa elever inte kunnat läsa och skriva själva. Första gången på höstterminen i åk 1 har jag skrivit åt de elever som inte kunnat själv. På våren har ofta åk 3 fått hjälpa till. De har då också kunna ställa bra frågor till de yngre eleverna eftersom de tränat upp sig under fem terminer som de redan haft denna typ av samtal. 

Efter att checklistan är klar diskuterar jag med varje elev inför samtalet utifrån den. Jag kan då ställa olika frågor och diskutera utifrån det eleven skrivit. Vi tittar vad det står i Lgr 11 att eleverna ska lära sig utifrån syfte, centralt innehåll och kunskapskraven och kollar av med det de tänkt ha som sina utvecklingsmål. Detta har de också kunnat göra själva genom att titta på kunskapsväggen. Efter att jag började arbeta med The Big 5 under förra läsåret så hade eleverna för första gången förra våren med att de skulle ha minst en TB5 förmåga med som utvecklingsmål. Vi kan också titta på de pedagogiska planeringarna som de har i sin Målbok och se om det är något speciellt som vi tillsammans behöver jobba mer med. Detta är mycket värdefull tid med eleverna och värd varenda minut. 

Målboken är en mapp/pärm där eleverna samlar alla sina pedagogiska planeringar. Till de flesta planeringar har jag matriser. Där markerar eleverna vad de tycker att de kan efter avslutat område. När de har fyllt i är det min tur som lärare att markera hur jag tycker. Efter det tar vi en gemensam diskussion speciellt om de bedömningar vi har haft olika åsikter om. Detta börjar jag med direkt när eleverna börjar i åk 1. I målboken har också eleverna sina utvecklingsmål. De samlar också sina förmågetrappor som vi har som veckans förmåga.

Hemma förbereder sig eleven och föräldrarna genom att läsa igenom alla omdömen som ligger på Infomentor. Eftersom samtalet ligger i början av terminen blir det de omdömen som är skrivna i slutet på terminen innan som ligger som grund.

Vid själva samtalet är det eleven som är i centrum och pratar mest. Föräldrarna och jag som lärare ställer frågor om det är saker som vi undrar mer om. Eleven följer checklistan så att det blir som en dagordning. Jag är sekreterare under samtalet och skriver IUP:n direkt på datorn i Infomentor. Detta har varit bra tycker jag för då blir det mer eleven och föräldrarna som får vara i centrum, och jag kommer lite på sidan av. En av de första punkterna på checklistan är att utvärdera förra IUP:n. Vi tittar då igenom och utvärderar och ser om det är något vi behöver ta med på den nya IUP:n. Eleverna har också fått förbereda sig med att plocka fram det de vill visa.

Vi har valt att ha samtal med en elev i taget. Vi har funderat mycket under åren hur vi ska göra med detta. Att ha ett samtal i taget eller flera samtidigt, men har nog hela tiden kommit fram till att det passar oss bäst att ha ett i taget. 

Under terminens gång jobbar vi sedan med målen som eleverna har i sin IUP på olika sätt. Dels så kommer de med i de vanliga planeringarna jag gör men vi har också haft en ”målbokstimme” varje vecka. Då har eleverna möjlighet att välja utifrån sina uppsatta mål och jobba med det. I bland blir det samma mål flera veckor i sträck och vissa tillfällen kan det blir flera mål vid samma tillfälle. Det är viktigt att ha dialog med eleverna under hela terminen om deras lärande och utveckling. För att synliggöra vad de gör på dessa lektioner får de utvärdera dem i form av att skriva vad de har tränat på för mål och hur de har tränat.

Delar några olika checklistor så att ni ser hur jag har gjort. De är väldigt snarlika och är bara några saker som varierar. Klicka på bilderna för att få upp dem i pdf.

1

Untitled 2

Untitled 3